SERVICEALLIANSEN

Servicealliansen er en landsdekkende bedrift innen skadesanering, gjenoppbygging, tømrertjenester, malertjenester og generell eiendomsdrift.
Vi jobber for forsikringsselskaper, offentlige og private selskap. Utfører alt praktisk arbeid.

Vi har 450 dedikerte ansatte fordelt på kontorer over hele landet. Vi rykker raskt ut for å begrense skadeomfanget og kartlegge skaden etter vann-, brann-, innbrudd- og naturskader.

Servicealliansen er et innovativt selskap med norsk eierskap.

Om Servicealliansen

Servicealliansen skal være en innovativ aktør. Digitalisering av betydningsfulle arbeidsprosesser har stor betydning for forsikringstaker
og forsikringsselskap. Det innebærer oversiktlige, forenklede
og effektive prosesser.

Vi ser verdien av å være raskt på arbeidsstedet, for å begrense skadeomfanget. Derfor verdsetter vi effektivitet og responderer
straks forsikringsselskapet bestiller oss.

Hjem 1