Bærekraft/ESG

Bærekraft/ESG 1

Hensikt

Servicealliansen setter høye krav til helse og sikkerhet, vern av ytre miljø og etisk adferd. Bærekraftsarbeidet tilknyttet Servicealliansen og sine andelinger gjenspeiles gjennom våre etiske kjøreregler som er bygget på de verdiene, lover/regler og forventningene som er til enhver tid gjeldende for vår virksomhet. Denne policyen bygger dermed på norsk lov, førende prinsipper, internasjonale rammeverk, og bransjens bærekraftstrategi, og er basert på den grunnleggende tanken om at vi skal imøtekomme dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

Formål og forpliktelse

Servicealliansen erkjenner at vi har mulighet til å ha en negativ påvirkning på mennesker og miljø i vår virksomhet og leverandørkjede. Servicealliansen er medlem av Global Compact Norge og er dermed forpliktet til FN Global Compact ti prinsipper som betyr at virksomheten tar samfunnsansvar gjennom våre egne verdier tilknyttet menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjon. ​

Alle ansatte forplikter seg til følgende:

  • ​Forplikter seg til å ta bærekraftige valg i sin arbeidsdag
  • Forplikter seg til å overholde gjeldende lover, regler og
  • Forplikter seg til å bruke sin påvirkningskraft til positiv utvikling, internt og eksternt​

Servicealliansen som selskap forplikter seg til følgende:

  • Forplikter seg til å minimere risiko og negativ påvirkning gjennom rutiner, systemer og tiltak i organisasjonen​
  • Forplikter seg til å overvåke sosiale og miljømessige forhold i vår bedrift​
  • Forplikter oss til bærekraft som forretningsstrategi og utvikling
  • Forplikter oss til å gjøre ESG-rapportering en del av vår konsernrapportering​
  • Forplikter oss til å begrense vårt karbonavtrykk og ressurspåvirkning​

Sirkulærøkonomisk forretningsmodell

Servicealliansen sin hovedoppgave er å gjenskape verdier tilknyttet en forsikringsskade etter en sirkulærøkonomisk modell. Det betyr at vi skal reparere/gjenopprette gjennom bruk av vår spisskompetanse, redusere, sortere- og bidra til materialgjenvinning av avfall og ikke minst redusere og prioritere bruk av miljøsertifiserte produkter/materialer. ​

Bruk av digitale verktøy

Servicealliansen skal fortløpende ta i bruk ny teknologi for å effektivisere arbeidsoppgaver, overvåke- og redusere utslipp. Eksempler på ny teknologi de siste årene er fjernavlesningsutstyr for fuktmålinger og smartkontakter for tørkere/avfuktere.

Kompetanseutvikling

Servicealliansen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for systematisk kompetanseutvikling i sin organisasjon. Arbeidstaker skal sammen med ledelsen avdekke områder som til enhver tid kan videre utvikles for å sikre fremtidens krav og forventninger til Servicealliansen. Dette er spesielt rettet mot arbeidsoppgaver, men også andre utviklingstiltak internt i organisasjonen kan iverksettes. Kompetanseutvikling kan foregå gjennom kurs, utdanning, opplæring i ny teknologi og/eller nye arbeidsoppgaver. Servicealliansen er spesielt opptatt av å utvikle kompetanse innenfor metodevalg slik at kunnskap og teknologi kan brukes i arbeidet med å forlenge materialers levetid, og dermed redusere behovet for riving/oppbygging.

Sertifisering

Servicealliansen jobber aktivt med å dokumentere vårt arbeid tilknyttet bærekraft, og blir årlig revidert av EcoVadis. Resultat for 2023: Silver Medal

Flere av våre avdelinger er allerede Miljøfyrtårn sertifiserte og vi arbeider med å få hele nye organisasjonen sertifisert ila. 2024 – 2025.

Bærekraft/ESG 2
Bærekraft/ESG 3