Brannskader

Brannskader​ 1

Info

Brann kan være en skremmende opplevelse og skape store materielle skader på bygg og løsøre. Mindre branner kan også gi omfattende følgeskader som ikke er lett å avdekke uten spesialkunnskap.​

Servicealliansen har kompetansen og utstyr til å gjenopprette skadene fra brannhendelser. Vi utfører bl.a. sanering og tilbakeføring, spesialrengjøring og luktsanering på bygningsmasse eller innbo/løsøre.

Vi utfører

  • Kartlegging​
  • Sanering og tilbakeføring​
  • Rivning
  • Sandblåsing
  • Spesialrengjøring
  • Luktsanering
  • Innbohåndtering