Miljøsanering

Miljøsanering 1

Info

Høy fuktighet som følge av tidligere vannskade og dårlig ventilasjon er ofte bakenforliggende årsak til sopp- og muggskader. Gamle materialer kan inneholde farlige avfallsstoffer som asbest, PCB eller ftalater. Mus og andre skadedyr kan gjøre skade på bygningsmasse og skape sjenerende lukt. Konsekvensene av et slikt miljø kan potensielt være utvikling av allergier og andre helseplager, i tillegg til at det kan føre til omfattende skader på bygningskonstruksjoner. ​

Servicealliansen har kompetansen og utstyr til å vurdere årsak og skadeomfang og tilhørende nødvendige tiltak for utbedring. Vi har lang erfaring med å bistå med kartlegging, prøvetaking, desinfisering og sanering. Vi samarbeider med eksterne fagmiljøer for analyse.

Vi utfører

  • Desinfisering​
  • Miljøkartlegging
  • Utbedring
  • Luktsanering
  • Innbohåndtering
  • Analyser
  • Sandblåsing​
  • Oljesanering​
  • Asbesthåndtering​
  • Skadedyr​