Skadebegrensning

Skadebegrensning 1

Info

Servicealliansen er en landsdekkende leverandør av skadebegrensning og gjenoppbyggingstjenester. Kjeden har spesialkompetanse på forsikringsskader etter vann-, brann-, innbrudd-, miljø- og naturskader.​

Vårt slagord «Gjenskaper verdier» gjenspeiles i alt arbeidet vi gjør. Våre medarbeidere har spesialkompetanse på skadebegrensning.​

Servicealliansen er opptatt av vårt felles samfunnsansvar. Vi skal bidra til bærekraftig utvikling, og dermed setter vi miljø og sikkerhet i høysetet i alle oppdrag vi utfører.​