Vannskader

Vannskader 1

Info

Flom, regn og rørbrudd er gode eksempler på årsaker som kan stå bak en oppstått vannskade. I mange tilfeller er det nødvendig med akutte skadebegrensede tiltak (førstehjelp) for å hindre ytterligere skader. Vannskader kan føre til store økonomiske og helsemessige konsekvenser.​

Servicealliansen har kompetansen og utstyr til å vurdere skadeomfang og reparasjonsmetode. Vi har lang erfaring med å bistå med førstehjelp, kartlegging, skadebegrensning- og gjenoppbygging

Vi utfører

  • Kartlegging​
  • Sanering og tilbakeføring​
  • Rivning
  • Avfukting/tørking med påfølgende dokumentasjon
  • Punktreparasjoner
  • Innbohåndtering
  • Mugg/sopp håndtering (se Miljøsanering)​